Policy

Generell policy för Bilförsäljning

 • Vi följer alla lagar och har varudeklaration på alla begagnade bilar.
 • Vi erbjuder våra kunder skriftligt kostnadsförslag på varje uppdrag som utförs av oss.
 • Vi reder ut missförstånd med snabbhet och på ett omsorgsfullt sätt.
 • Vi ser till att kunnig och tränad personal finns på alla avdelningar i företaget för att säkerställa effektiv kvalitet i kundservice.
 • Vi möter våra kunders krav på ett kunnigt och professionellt sätt.
 • Vi annonserar våra produkter på ett saktligt och informativt sätt.
 • Vi skriver ner våra löften och håller dem.
 • Vi är MRF handlare och följer MRFs etiska regler.
 • Vår verksamhet drivs med hög affärsetisk standard, tryggheten kostar inget extra.

Generell policy för Verkstaden.

Som kund hos Malmgren Bil AB verkstad har du rätt att förvänta dig ett arbete utfört av kunniga mekaniker, med reservdelar av högsta kvalitet och detta till ett konkurrenskraftigt pris.

För att du skall känna trygghet när du anlitar oss följer här våra affärsvillkor.

 • Jobbet utförs alltid av en för arbetet kvalificerad mekaniker.
 • Du får tre års garanti på reservdelar och monteringen av densamma.(mekonomens delar, 1 år på övriga).
 • Du får 12 månaders garanti på arbete (om annat inte överenskoms)
 • Vi använder alltid för den aktuella reparationen, därför avsedd dokumentation och utrustning.
 • Vi följer alltid tillverkarnas rekommendationer vid service och reparation av ditt fordon.
 • Vi följer konsumentköp- och konsumenttjänstlagstiftningen och rättar oss efter eventuella beslut från Allmänna reklamationsnämndens (ARN).
 • Du får alltid alla kostnader specificerade på kvittot/fakturan.
 • Du får om du önskar ett skriftligt kostnadsförslag på reparationen i enlighet med Motorbranschens och Kontrollerad bilverkstads föreskrifter.
 • Vi tar vårt miljöansvar och har avtal med certifierat återvinningsföretag om omhändertagande av restprodukter

Miljöpolicy
Malmgren Bil är auktoriserad återförsäljare av Fiat Transportbilar, Arbetar inom kedjan Mekonomen Bilverkstad samt är MRF handlare.
Vi är belägna i Munkedal.

Vår ambition är att vara ett miljöanpassat företag med en anläggning som av kunder och övriga intressenter uppfattas som ledande inom miljöområdet i bilhandeln.

Detta ska vi nå genom att:

 • Bedriva ett tydligt och kompetent miljöarbete där hela vår verksamhet beaktas.
 • Förebygga och minska miljöbelastningen från vår egen verksamhet.
 • Fortlöpande ställa miljökrav på våra anläggningar för service och försäljning.
 • Sträva efter att erbjuda produkter och tjänster med goda miljöegenskaper.
 • Verka för att likvärdigt miljöomsorg finns hos våra leverantörer.
 • Fortlöpande stärka miljökompetensen genom utbildning av våra anställda.
 • Informera om vår verksamhets och våra produkters miljöpåverkan på ett öppet och faktabaserat sätt.
 • Aktivt kommunicera miljöfrågor vid kundträffar, utbildning osv.
 • I all verksamhet minst följa eller överträffa miljölagar, föreskrifter och andra krav som företaget berörs av.
 • Arbeta kontinuerligt med ständiga förbättringar.

VD
Niclas Malmgren

Hitta till oss

Öppettider

Bilförsäljningen
Vardagar 08-18
Lördagar 10-13
Övriga dagar & tider går att tidsboka, Kontakta oss!
Måndagar-Fredagar 07.00-16.00
Frukost stängt 09.00-09.20
Lunch stängt 12.30-13.10